PMYO

PMYO, Polis Akademisi Sınavları

Komiser Yardımcısı Olmak için Aranan Şartlar?10 Mayıs'ta yayımlanan yönetmeliğe göre, komiser yardımcısı olabilmek için 2 yıl iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak gerecek.

Emniyet Personeline yönelik Rütbe Terfi Yönetmeliği, 10 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik 43 maddeden oluşmakta olup, bu maddelerin çoğu 3201 sayılı Kanunun 55. maddesinde yer alan hükümlerin tekrarından ibarettir.

Aşağıda, kanunda olmayıp da yönetmelikte yer alan hususlara yer verilmiştir.

KOMİSER YARDIMCILIĞI İÇİN YENİ ŞART

PMYO Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş EkranıPMYO Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş Ekranı için Tıklayınız

OBSİS - Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemine kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapabilirsiniz.

Polis Akademisi Başkanı : Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

İletişim Bilgileri

Telefon +90 (312) 462 86 49 +90 (505) 318 85 00

Fax +90 (312) 462 86 79

Web Adresi www.pa.edu.tr

E-Posta polisakademisi@pa.edu.tr

Adres Polis Akademisi Başkanı Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA

Polis Meslek Yüksek Okulu MüdürlükleriPolis Meslek Yüksek Okulları nerelerde var,Polis Meslek Yüksek Okulları hangi illerde mevcut?

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

Yüksekokulların amacı öğrencileri;

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı,
Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,

2015 Yılı Polis Tayin Sonuçları Açıklandı24 bin 972 personelin atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde genel atama döneminde memur, amir ve müdür rütbelerinde 24 bin 972 polisin atama ve yer değiştirmeleri yapıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Emniyet Teşkilatı'nın 2015 Yılı Genel Atama döneminde; Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde toplam 24972 personelin atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Buna göre;

1 'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 11871 personelin,

2 'nci hizmet bölgesinden l 'inci hizmet bölgesine 10932 personelin,

2015 Polis rütbe terfi sınavlarına kaç kişi girecek?Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi etmeye hak kazanan 7 bin 918 emniyet mensubu yazılı sınava girmeye başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünde sınav dönemi başladı. Komiser yardımcısından 3. sınıf emniyet müdürüne kadar 7 bin 918 emniyet mensubu, bir üst rütbeye terfi edebilmek için sınava girecek.

Bugünden itibaren başlayan sınav sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 81 ilde başladı. Ankara'da Gölbaşı Polis Akademisi Yerleşkesinde, diğer illerde ise il merkezlerinde sabah saatlerinde başlayan sınavda emniyet mensuplarına 40 soru yöneltildi.

Sınava giren polislere Polis Meslek Mevzuatı, Ceza Muhakemesi ve Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İnsan Hakları ile Genel Kültür branşlarında sorular soruldu.

Polis Akademisi'ndeki çoğu öğrenci Hukuk Fakültesi'ni tercih ettiPolis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nün kapatılmasının ardından, öğrenciler YÖK tarafından çeşitli üniversitelere yerleştirildi. Bin 300 öğrenciden büyük bir bölümü, paralel yapının hüküm sürdüğü üniversitelere geçti. Akademilerde ders veren öğretim üyelerinden paralel yapıya yakın olanlar da, bu üniversitelere atandı.

PMYO Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Kabul EsaslarıYabancı Uyruklu Adayların Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları
Mülakat sınavında başarılı olmak,
Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için;

a) YÖK tarafından düzenlenmiş “lisans tanınma belgesi” almak,

b) TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak. Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.

c) İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Yüksek Lisans eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir.

Yabancı Uyruklu Adayların Doktora Programlarına Başvuru Şartları
Mülakat sınavında başarılı olmak,
Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

Polislikten ayrılan askerliğini nasıl yapar?Soru

Marabalar, 10 yılı doldurmadan zorunlu sebeplerden dolayı polislikten, emniyette GİH sınıfı memurluğa geçmem durumunda askerlik hizmetimi yapmam gerekir mi. yardımcı olursanız çok sevinicem iyi çalışmalar.

Cevap

Polislere askerlik muafiyeti Resmi Gazetede

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa 5/2/2011tarihli ve 6109 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci maddesinde "Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Özel harekat polisi alım sonuçları açıklandıEmniyet Genel Müdürlüğü, üniversite mezunu adaylar arasından özel harekat branşlı 4 bin polis memuru adayı alımı için yapılan sınav sonuçlarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru adayı alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.

Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Asıl kazanan adaylardan; POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağırılacak.

Yeni polis kimliği özellikleri neler?Emniyet Genel Müdürlüğü yaklaşık 300 bin personelin kimliklerini değiştirdi. Polikarbon malzemeden üretilen gri renkli polis kimlikleri, taklit edilmesi zor birçok güvenlik unsurunu barındırıyor.

Polislerin şark tayinleri ne zaman açıklanacak?Polislerin 'şark' tayinleri ne zaman belli olacak? Polis memurlarının uzun süredir beklediği görev tayini için artık sona geliniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) görev süresini dolduran memurları gönderdiği "şark hizmeti" tayini için geri sayım başladı. Uzun süredir tayin dönemini bekleyen polis memurları, şark görevi mahiyetinde gitmek istedikleri şehirleri veya bulundukları ilden gitmek istemiyorlarsa, bu konudaki mazeret bildirimlerini tamamlayıp EGM'ye gönderdi.

Resmi olmayan kaynaklara göre, polis memuru tayinlerinin 27 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Resmi kaynaklarda 13 mayıs tarihinde açıklanacağı duyurulan tayinlerin 27 Mayıs'a sarkması ile birlikte, 1 Haziran'da açıklanması beklenen emniyet müdürü ve emniyet amirleri tayini için de sarkma olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş hakları nelerdir?678 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, 7. hizmet yılını tamamlamış uzman erbaşlara astsubaylığa geçiş sınavına başvurma hakkı tanınacak.

678 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, 7. hizmet yılını tamamlamış uzman erbaşlara astsubaylığa geçiş sınavına başvurma hakkı tanınacak

22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı KHK'nın 19. maddesi şu şekildedir:

MADDE 19 - 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 7 nci hizmet yılını tamamlamış ve 10 uncu hizmet yılını bitirmemiş olan uzman erbaşlara, 15 inci maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yapılacak ilk astsubaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir."

DEĞERLENDİRME

Siber suçlar ihbar hattıEmniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan sosyal medyada terörü destekleyen profilleri bildirmelerini istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan, sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve sayfaları kendilerine bildirmelerini istedi.

Sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine sayısız paylaşımlar yapılıyor. Terör destekçileri bu paylaşımlarla halkı manipüle etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta yaşanan son terör saldırısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları bir kez daha uyardı.

Polis Özel Harekat nedir? PÖH ne anlama gelir?Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimidir.

Kullandığı silah ve taktiklerden ötürü emniyet teşkilatının en etkin silahlı müdahale birimidir.