PMYO

PMYO, Polis Akademisi Sınavları

7 Haziran'da İstanbul'da 40 bin polis görev yapacak7 Haziran Genel Seçimleri için alınacak güvenlik tedbirleri belirlendi. Seçim güvenliği için bütün kolluk kuvvetlerinin izinleri iptal edildi, zorunlu haller dışında tamamı görev başına çağrıldı. Seçim günü İstanbul'da 40 bin, Ankara'da 12 bin, İzmir'de ise 9 bin polis görev yapacak. Elektrik arızasına karşı gerekli tedbirler önceden alınacak

25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin huzur içinde gerçekleşmesi için 7 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri belirlendi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, seçim güvenliği için bütün kolluk kuvvetlerinin izinleri iptal edildi, zorunlu haller dışında tamamı görev başına çağrıldı.

Polis ve Komiser Yardımcılığı Aday Sınav YönetmeliğiEmniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği...

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29375

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA POLİS MEMURU VE

KOMİSER YARDIMCISI RÜTBELERİNE ADAY MEMUR OLARAK

ATANACAKLARA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, polis eğitim kurumlarında veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla bitiren öğrencilere uygulanacak sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Davutoğlu'ndan özel güvenlikçilere müjdeBaşbakan Ahmet Davutoğlu, Kanal7-Ülke TV ortak yayınında Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün sorularını cevapladı.

Yaklaşık 180 bin kişiyi ilgilendiren özel güvenlikçilerle ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan Davutoğlu "Hiçbir özel güvenlik görevlisi işini kaybetmeyecek" dedi.

İşte Davutoğlu'nun o sözleri:

"Bir tek özel güvenlik elemanı işini kaybetmeyecek. Ama ne yapacaksın? Çok kritik adliye gibi kurumlarda biz ya Emniyet görevlilerimizi bulunduracağız. Ya da ihtiyaç hissedersek oraya özel güvenliklerden aktarma yapabiliriz."

Polis Eğitim Merkezleri giriş yönetmeliğiİçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu, öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemleri ile intibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

PMYO sınavları ne zaman ve nerede yapılacak 2015?PMYO Öğrencilerine Duyuru!

3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği, Polis Meslek Yüksekokulu eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

19-20-21 Haziran 2015 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokullarında yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği ilan olunur.

PMYO İletişim BilgileriPolis Meslek Yüksek Okulu İletişim Bilgileri

Polis Akademisi Başkanı : Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

İletişim Bilgileri

Telefon +90 (312) 462 86 49 +90 (505) 318 85 00

Fax +90 (312) 462 86 79

Web Adresi www.pa.edu.tr

E-Posta polisakademisi@pa.edu.tr

Adres Polis Akademisi Başkanı Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA

POMEM Başvuru ve giriş Şartları DeğiştiPolis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) Giriş Yönetmeliği yeniden düzenlenerek yürürlüğe girerken, eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar şöyle düzenleniyor:

Öğrenim düzeyi

POMEM’lere lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek.

Şehit ve vazife malullerine kontenjan

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, POMEM’lere o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulacaklar.

Sınavın ilanı

POMEM giriş koşulları 2015 açıklandıEmniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 6 ilde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kurulmasının ardından, bu merkezlere alınacak öğrencilerde aranacak koşullar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Buna göre POMEM'lere, lisans mezunları veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik verilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek. Daha önce polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olanlar ile eşi genelevde çalışanlar ise başvuru yapamayacak. İşte adaylarda aranacak koşullar:

'SUÇ' KRİTERİ

-KPSS'de, İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek taban puanı almış olmak n 30 yaşından gün almamış olmak.

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

-Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

118 emniyet müdürü emekliliğe sevk edildiEmniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 118 emniyet müdürü emekliliğe sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Toplantısı kararıyla 19 birinci sınıf, 49 ikinci sınıf, 27 üçüncü sınıf ve 23 dördüncü sınıf emniyet müdürü emekliliğe sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,
6638 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04 Nisan 2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Polis iletişim kanallarını güçlendiriyorİletişim teknolojilerindeki gelişme, yüz yüze iletişimin azalması, sosyal paylaşım ağlarıyla hedef kitlelerin etkileşimi, polisi yeni bir yapılanmaya götürdü.

İletişim teknolojilerindeki gelişme, yüz yüze iletişimin azalması, sosyal paylaşım ağlarıyla hedef kitlelerin artan etkileşimi nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı.

Basın yayın organlarında her gün polisle ilgili çok sayıda haber yayınlanması, polis hakkında sosyal medyada yorum ve paylaşımda bulunularak, imaj ve algı oluşturulması üzerine harekete geçildi.

Kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilendirilmesi göz önünde bulundurularak, iletişim, bilgisayar, siber, basın-yayın, halkla ilişkiler, sosyoloji alanında uzman personelin görev alacağı bir birim oluşturulmasına karar verildi.

Özel Güvenlik Toplantısı sona erdiBaşbakan Davutoğlu başkanlığındaki toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleşiyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Özel Güvenlik Toplantısı başladı.

Davutoğlu'nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabulünün ardından Özel Güvenlik Toplantısı'na geçildi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 104 terfiEmniyet Genel Müdürlüğü tarafından 104 ikinci sınıf emniyet müdürünün birinci sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ettirildiği bildirildi.

6638 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04 Nisan 2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun ilgili hükümleri gereğince;

104 İkinci Sınıf Emniyet Müdürünün Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfien atanmaları 18.06.2015 tarihli Bakan onayı ile uygun görülmüştür.

İlgili personel terfi durumunu, Personel Bilgi Sisteminden kendi kullanıcı adı ve şifresini girerek öğrenebilecektir.

3 bin PMYO öğrencisi alınacakPolis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 2700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 2700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2015 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terfi heyecanıİstanbul emniyet müdür yardımcılığını yürüten 12, ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti.

Terfi alan müdürler arasında, 17 Aralık sonrası Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen ve daha sonra Terörle Mücadele, Bomba İnceleme ve İmha ile Tanık Koruma şube müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına atanan ve "paralel yapı" operasyonlarında etkin rol üstlenen Mustafa Çalışkan en dikkat çeken isim oldu.

'EKİP' polisin hızına hız katacakPolNet üzerinde oluşturulan Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi, ülke genelinde hayata geçirildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren adli olayların iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve üretilen verilerden istatistiki raporların elde edilmesini sağlayacak güvenli ve ortak bir bilgi sisteminin oluşturulması amacıyla PolNet üzerinde oluşturulan Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi, ülke genelinde hayata geçirildi.