PMYO Giriş Sınavı Aday Tanıma Formu ÖrnekleriPMYO SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL DOLDURULUR?

1.
PMYO Başvuru Dilekçesi (http://pa.edu.tr/) internet adresinden temin edilecektir.

2.
PMYO Başvuru Dilekçesi kesinlikle kırıştırılmayacak ve kirletilmeyecektir.

3.
Başvuru Dilekçesi koyu renkli tükenmez kalemle doldurulacaktır.

4.
İstenilen bilgilerin form üzerinde büyük harflerle yazılması gerekmektedir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adayın kendisine aittir.

DİLEKÇENİN DOLDURULMASI<:/strong>

Başvuru Dilekçesi (5) bölümden ve (15) bilgi alanından oluşmaktadır. Her bölümün altında yer alan alanın başlığında sıra numarası ile o bölüme yazılması istenen bilgileri ifade eden başlıklar mevcuttur. Her alana yazılması istenilen bilgilerin neler olduğu sırasıyla başlıklar altında açıklanmıştır.

Başvuru ve Sınav Merkezi : Adayın Başvuru yapmak istediği Başvuru ve Sınav Merkezi yazılacaktır.

Başvuru Tarihi : Başvuru ve Sınav Merkezine başvuru yapılan tarih yazılacaktır.1. BÖLÜM - KİMLİK BİLGİLERİ

1-TC Kimlik Numarası

11 haneli TC Kimlik Numaranızı yazınız.

2- Adı

Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler esas alınarak büyük harfle okunaklı olarak adınızı yazınız.

3- Soyadı

Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler esas alınarak büyük harfle okunaklı olarak soyadınızı yazınız.

4- Doğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl)

Doğum tarihinizin gün, ay ve yıl için ayrılan yerlere doğum gününüzün ayın kaçıncı günü olduğunu, “Ay” için ayrılan hanelere doğduğunuz ayın yılın kaçıncı ayı olduğunu, “Yıl” için ayrılan yerlere doğum yılınızı Nüfus Cüzdanınızdaki bilgileri esas alarak yazınız.

5- Cinsiyet

Uygun olan seçeneği bu alana işaretleyiniz
.

2. BÖLÜM - ÖĞRENİM BİLGİLERİ

6- Bu bölüme liseden mezun olmuş adaylar mezun olduğu okulun adını yazacaklardır.

7- Bu bölüm, lise 4. Sınıfta okuyan öğrenciler için geçerlidir. Okul Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

DİKKAT :

3. BÖLÜM - İLETİŞİM BİLGİLERİ

8- İkamet Adresi

İkamet ettiğiniz yerin açık adresini ve posta kodunu eksiksiz olarak yazınız.

9-10 Ev-iş ve Cep Telefonları

Size ulaşılabilecek telefon numaralarını yazınız. Bu alanlar
kesinlikle boş bırakılmayacaktır.

4. BÖLÜM - DİĞER BİLGİLER

11- Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü Eş ve Çocuk Bilgileri

Bu bölümler Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malullerinin eş ve çocukları tarafından doldurulur. Anılan kapsamda iseniz kapsamda bulunduğunuza dair ilgili bölümü işaretleyeniniz ve bu yakınınızın sicilini yazınız

12- Askerlik Durumu
.

Uygun olan seçeneği bu alana işaretleyiniz. Askerlik ile ilgili bilgilerinizi Terhis Belgesine göre yazınız.

13- Yaş Tashihi (Düzeltme)

Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. (Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı teslim edilecektir.)

14-

Örnek olarak Türk Ceza Kanunun 86/2 maddesinde düzenlenen basit yaralama suçundan (bu suçun kanundaki üst ceza sınırı bir yıl hapis cezasıdır) bir kişinin hakkında bir mahkemede yargılama devam ederse veya bu suçtan yargılanıp mahkum olmuş ve cezası para cezasına dönüştürülmüşse veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse bu kişi adaylarda aranan şartları taşımamaktadır.

Yargılandığınız (kovuşturma geçirdiğiniz) veya mahkum olduğunuz (adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı dahil) suç varsa, bu suçun aranan niteliklere engel oluşturup oluşturmadığını anlamak için suçun yer aldığı kanundaki maddesinde belirlenen ceza üst sınırına bakmalısınız. Suçun ceza üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası ise başvurunuz alınmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; önemli olan sizin ne kadar ceza aldığınız değil suçun kanundaki ilgili maddesindeki üst ceza sınırıdır.

NOT:

15- Adayın İmzası
Bilgi formundaki bilgileri tam ve eksiksiz doldurmanız başvurunuzun kabul edilmesi açısından sizin lehinize olacaktır.

PMYO Yönetmeliğinin 9/3. maddesine göre; \Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.\ Bu nedenle adayın 17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi gazetede yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarının hepsini taşıdığına dair imzalı beyanının olması gerekmektedir. Adayın imzası olmayan başvuru dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

B) ADAY TANIMA BİLGİ FORMU

*PMYO Aday Tanıma Formu (http://pa.edu.tr/) internet adresinden temin edilecektir.

* Form kesinlikle kırıştırılmayacak ve kirletilmeyecektir. Bu form Başvuruya gelmeden önce bizzat aday tarafından

* Bu form aday tarafından

* Bu form Adayın PMYO Sınavlarında başarılı olması durumunda yerleştirileceği PMYO Müdürlüğü e gönderileceğinden dolayı bilgilerin doğruluğu önem arz etmektedir.

* Bu form ÖN SAĞLIK KONTROLÜ, MESLEKİ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE MÜLAKAT SINAVI KOMİSYONLARI tarafından incelenecektir.

* Aday Giriş Tanıma Formu
KENDİ EL YAZISI ile eksiksiz olarak doldurulacaktır. BAŞVURU işlemleri esnasında görevli personele verilecek ve adayın müracaat dosyasına eklenecektir. koyu renkli tükenmez kalemle doldurulacaktır.

Lise 4. Sınıfta okuyan öğrenciler ÖGRENİM BİLGİLERİ bölümünü mutlaka Okul Müdürlüğüne onaylatacaklardır.

*********************************************

***********************************************

Konular