POMEM fiziki yeterlilik sınav talimatı yayınlandı

Polis Akademisi 2017 yılı 21. Dönem Pomem Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatını yayınladı.

2017 Yılı 21. Dönem Pomem Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Polis Alımlarında (PMYO) Yeni Dönem Başlıyor

Üniversite sınavlarında yeni sisteme geçilmesinden sonra, geçmişte YGS ile alımı gerçekleşen PMYO ön başvurularında artık TYT esas alınacak.

Bu sınavda yeterliliğe dayalı bir değerlendirme yapılacak.

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak ve bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.

Polis Meslek Yüksek Okulu hayali kuran gençler, 2018 yılı ortalarında belli olacak baraj puanı ile 2018-2019 döneminde eğitim verilecek 5 polis meslek yüksek okulunun kapısını aralayacak.

Şahsi bir meseleden dolayı adam yaralayan polis, atılır mı?

Kişisel bir meseleden dolayı çıkan tartışmada, beylik silahını çıkararak ateş eden ve karşıdaki şahsı yaralayan polis memurunun meslekten çıkarılması onaylandı.

Danıştay kişisel bir meseleden dolayı beylik silahı ile tartıştığı kişiyi vuran ve yaralayan polis memurunun meslekten çıkarılması kararını, gerekçesini değiştirerek onayladı.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2009/8137
KARAR NO : 2012/4969
KARAR TARİHİ.21.9.2012

ÖZET: Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8. Maddesinin 6.fıkrasında düzenlenen "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturmayan davacı fiili, anılan Tüzüğün 8. maddesinin 23. fıkrası uyarınca da "meslekten çıkarma cezasını" gerektirdiğinden, dava konusu işlemde netice itibarıyla hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan(Davalı) : İçişleri Bakanlığı

Çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi

Bugün itibariyle polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçların geçiş üstünlüklerini iptal etti. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.

İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçlara ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Bu kapsamda çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi.

Öte yandan gelişmeye göre konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanıyor. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.

'Çakar' adı verilen sistemde otomobillerin ön kısmına yerleştirilen mavi-kırmızı ışık yer alıyor.

EGM'ye yerleşen engelli adaylardan istenen belgeler nelerdir?

2017-1 EKPSS İle Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına Göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler...

ÖSYM tarafından 2017-1 EKPSS yerleştirmesi sonucu Kurumumuza yerleştirilen adaylarca aşağıda belirtilen belgeler 14/09/2017 tarihinden 29/09/2017 tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3

İstenilen Belgeler:

1. EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2. ÖSYM'ce yerleştirildiğine dair internet çıktısı,

3. Diplomanın aslı ya da noter tasdikli örneği (2017 EKPSS Kılavuzuna göre noter tasdikli örneği ya da aslının getirilmesi gerekmektedir.)

Amirini şikayet eden polis memuruna ceza verilir mi?

Danıştay, amirini şikayet eden polis memuruna verilen disiplin cezasını iptal etti.

İstanbul'da yaşanan bir olayda, polis memuru, başka birimlerde görevlendirilmesini sağlayan emniyet amirin şikayet etmiştir. Şikayet sonrasın da amir hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda "Ceza Tayinine Mahal Olmadığı" yönünde karar verilmiştir. Bu karar üzerine şikayetçiye "haksız yere şikayet etttiği" gerekçesiyle 3 günlük aylık kesim cezası verilmiştir.

Dosyayı görüşen Danıştay 12. Dairesi, amir hakkında Savcılığın düzenlediği iddianameye dikkat çekerek, Savcılığın görevi kötüye kullanmadan dolayı iddianame düzenlemesini önemli bulmuş ve şikayet hakkının disiplin cezası verilerek engellenmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI

REKLAM

ads by AdMatic
T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE BAŞKANLIĞI

ESAS NO: 2009/9102

Dövizle askerlik hizmeti ne zaman sona eriyor?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek.

- Yurt dışında yaşayan 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını dolduran Türk vatandaşlarının dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta son bulacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek.

Bu kapsamdaki Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için işlemlerin belirli bir zaman alacağını da düşünerek Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine başvuru yapmaları ve işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

Maçlarda görev alan polise ücret ödenir mi?

Spor maçlarında görev alan polis memuruna ücret ödenir mi?

Maçlarda, saha güvenliğinin nasıl sağlanacağı 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili madde şu şekildedir:

"Madde 6 - (1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri dışında müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere ayrıca kulüp görevlileri bulundurmakla yükümlüdür.

Harp okulları müfredatı değişti mi?

Milli Savunma Bakanı Canikli: Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Harp okullarımız, Milli Savunma Üniversitemize bağlandı. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerindeki özel hassasiyetleri her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde dikkate alan bir müfredat hazırladı. Bir daha buna benzer acı tecrübeler yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri aldık ve hassasiyeti ve dikkati gösteriyoruz. Tarih bilinci ve sosyal yönü güçlendirilmiş, yabancı dil eğitimine ağırlık veren müfredatı tüm harp okullarımızda standart hale getirdik. Yeni program ilk defa bu eğitim ve öğretim döneminde uygulanacak.

Hükümlü ve tutuklular arabulucu ile görüşebilir mi?

Hükümlü ve tutuklulara, arabulucu ve uzlaştırmacılarla görüşme imkanı getirildi.

- Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine dair usul ve esasları belirleyen yönetmelikteki değişiklikle, hükümlü ve tutuklulara, arabulucu ve uzlaştırmacılarla görüşme imkanı verildi.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının "d" bendi, "Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir." şeklinde değiştirildi.

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş olacak

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım: - "Bakanlığımız ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların birinci derece yakınlarıyla bir defaya mahsus olmak üzere görüşmeleri için bir imkan sağlamış oldu".

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere Kurban Bayramı nedeniyle belirli gün ve sürelerde bir defaya mahsus açık görüş yaptırılacağını bildirdi.

Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca bayram dolayısıyla yayınlanan genelgeyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların açık görüşten istifade edeceğini söyledi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik sivil plaka kullanabiliyor mu?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı araçlara sivil plaka tahsis edilebilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle araç tanımlarına Özel Halk Otobüsü de dahil edildi. Buna göre Özel Halk Otobüsü, "gerçek veya tüzel kişilerce işletilen, belediyelerce verilen izin/ruhsat kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ve sürücüsü dahil on yediden fazla oturma yeri olan ticari taşıttır" şeklinde tanımlandı.

Komiser Yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayımlandı

3. Dönem PAEM Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alım Sınavı Giriş Belgeleri...

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne lisans mezunu öğrenci alımları için 17 Temmuz 2017 - 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvuru işlemini tamamlayan kadın adaylardan; 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde "Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulanmak üzere çağrılır" hükmü gereğince (2000) kadın aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılmıştır.

Emniyetten 'e-hırsızlık' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, internetteki kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık ağlarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürlerle internetteki kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık ağlarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet ortamındaki kötü niyetli kişiler ile yazılımlara karşı vatandaşların bilinçlenmelerine yardımcı olması amacıyla "e-hırsızlık" ve "e-güvenlik" broşürleri hazırladı.

Bir hesabı ele geçirmek isteyen hackerların, genellikle herkesin kullandığı basit parolaları denedikleri belirtilen broşürde, isim ve "1234" gibi basit şifrelerin kullanılmaması gerektiği belirtildi.

e-yoklama projesi nedir?

Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, askerlik çağına gelenlerin yoklama hizmetlerini daha hızlı yapabilmeleri için planlanan "e-yoklama" projesinin pilot olarak Manisa'da uygulanmaya başladığını belirtti.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa ve Ankara'da uygulamaya başlanan sistemle yoklama dönemine gelmiş olan vatandaşların nüfusa dayalı kayıt sisteminde kayıtlı olması halinde "turkiye.gov.tr" adresinden askere alma birimiyle ilgili linki tıklayarak işlemleri başlatabileceğini belirtti.

İnternet sitesinde ilgili formu dolduran ve son 6 ay içinde çektirdiği vesikalık fotoğrafı yükleyen vatandaşların buradan aldığı çıktılarla aile hekimi birimine müracaat edebildiğini dile getiren Yıldırım, yoklama sürelerini önemli ölçüde kısaltan uygulamanın kısa sürede yaygınlaşmasını beklediklerini ifade etti.

Eşleşen İçerik

..