TSK'da kurmaylık sistemi değişti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli kurmay subayların yüzde 59'u ihraç edildi. Silahlı kuvvetlerdeki bin 894 kurmay subaydan bin 119'unun ihraç edilmesinin ardından kurmay subaylık sisteminde değişikliğe gidildi.

TSK'da kurmaylık sistemine "FETÖ'yle mücadele" neşteri vuruldu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi TSK'da görevde olan bin 894 kurmay subaydan bin 119'u ihraç edildi. TSK'daki kurmay subayların yüzde 59'unun silahlı kuvvetlerle bağı kesilirken en fazla ihraç edilen kurmay subay Kara Kuvvetleri Komutanlığından oldu. İlişiği kesilen kurmay subayların yüzde 55'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yüzde 26'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yüzde 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubuydu.

Dünyanın en güvenli ve güvensiz ülkeleri

Uluslararası araştırma şirketi Gallup, dünyada insanların güvenliği ve güvende hissetmeleriyle ilgili son anketini yayınladı.

Uluslararası araştırma ve anket şirketi Gallup, bu yıl da dünyanın en güvenli ve tehlikeli ülkelerini açıkladı. Ülke ve bölgelerin güvenlik, kanun ve düzen gibi çeşitli kıstaslara göre derecelendirildiği araştırma için 135 ülkede anket yapıldı.

Bire bir görüşmelerle yapılan anket, halkın bireysel deneyimleri ve ülkesinde kendilerini ne kadar 'güvende hissettikleriyle' orantılı.

TÜRKİYE 80 PUAN ALDI

Washington merkezli Gallup'un son araştırmasına göre, Türkiye 100 üzerinden 80 puanla, ortalamanın biraz üstünde güvenlik seviyesinde gösterildi. Araştırmada bu yıl dünya ortalaması 76,1 oldu.

İstanbul Valiliği asker uğurlama genelgesi yayımladı

İstanbul Valiliği, asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenlere yasal müeyyideler uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlama eğlencelerinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 39 ilçe geneline bir talimat yayınlandı.

Yayınlanan talimatta, askerliğin vatan görevi olduğuna ve kutsallığında değinerek, "Kutsal bir vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılması geleneklerimizde önemli bir yer tutmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır.

Kamu görevinden çıkarılanlar silah ruhsatı alabilir mi?

ATEŞLİ Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle kamu görevinden çıkarılanlara silah ruhsatı verilmeyecek.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan yeni yönetmelikte, İçişleri Bakanı'na 'can güvenliği tehlikede' olanlara silah ruhsatı verme yetkisi tanınırken, Bakan gerekli gördüğü takdirde, bu yetkisini yazılı olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya il valilerine devredebilecek. Milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılanlara da ruhsat verilmeyecek.

Eski yönetmelikte bir yıldan fazla hapis cezası alana ruhsat verilmezken, değişiklikle katalog suçlar arasında sayılmayan bir suçtan ceza alana, kovuşturma aşamasında taşıma ruhsatı verilecek.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik değişti

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte, 28 Temmuz tarihi itibariyle değişiklikler yapıldı.

Ateşli Silahlar Yönetmeliğinin 8. maddesi silah taşıma izni verilen kamu görevlilerini,

9. maddesi taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensuplarını

10. maddesi ise taşıma ruhsatı verilebilecek kamu görevlilerini düzenlemektedir.

Silah taşıma izni verilen kamu görevlileri arasına; bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı, Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları eklenmiştir.

Silah ruhsatı verme yetkisi Valiliklerden alındı mı?

Silah ruhsatı alma şartları yeniden düzenlendi. Kamudan terör suçları nedeniyle ihraç edilenler ruhsat alamayacak. Valiliklerdeki ruhsat verme yetkisi de İçişleri Bakanı'na geçti.

İçişleri Bakanlığı ateşli silahlar yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenleme ile terör suçları kapsamında kamudan ihraç edilenlerin silah ruhsatı alması engellendi.

Milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkartılanlar artık silah ruhsatı alamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, silah ruhsatı verme yetkisi valiliklerden alınarak İçişleri Bakanı'na verildi. Ancak bakan gerek görülen durumlarda bu yetkisini müsteşar ya da valilere devredebilecek.

Özel güvenlik hizmetlerine sıkı denetim

Özel güvenlik hizmeti sağlayan şirket ve bu şirketlerden hizmet alan 3 bin 299 kuruma yönelik denetimlerde eksiklik ve kusuru bulunan firmalara 55 bin 766 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından özel güvenlik hizmeti veren şirket ve bu şirketlerden hizmet alan kurumlara yönelik denetlemelerde, 8 firmaya 55 bin 766 lira ceza kesildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının kamu güvenliğini tamamlayıcı unsur olan özel güvenlik hizmetlerine yönelik denetimleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda yapılıyor.

Daha önce özel güvenlik şube müdürlüklerince gerçekleştirilen denetimler, artık Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülüyor. Denetimler, tamamı birinci sınıf emniyet müdürü olan denetçiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Subay Sicil Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Subay Sicil Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan son değişiklikle, terfi sırası gelen personelin işlemlerini YAŞ Sekreteryası yürütecek.

YAŞ Yönetmeliği’nin ardından Subay Sicil Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılarak bu iki yönetmelik arasında uyum gerçekleştirildi.

Yapılan son değişiklikle, terfi sırasındaki general-amiraller ve general-amiralliğe yükselme sırası gelen albaylar hakkında yapılan hazırlıkların tümünün yürütme makamı sivilleştirildi.

Daha önce terfi sırası gelen personelin işlemlerini Genelkurmay Personel Başkanlığı yürütüyordu.

YAŞ Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin ardından Subay Sicil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bu işlem tamamen Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı eş güdümünde olacak YAŞ Sekreteryasına verildi.

1 yıl ceza alan subay ordudan atılacak

Tasarıya göre, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında soruşturma yapılmasına Cumhurbaşkanı izin verecek.

TBMM Bürosu

Emniyet ilişik kesme tarihlerini belirledi

Emniyet, 2017 atamalarında ilişik kesme tarihlerini kesinleştirdi.

Emniyetin 20 nolu genelgesine göre geçmiş yıllarda ilişik kesme tarihlerinde yaşanan aksama nedeniyle tüm illerde tek tip uygulama yapılarak tarih belirlendi.

Buna göre;

1.bölgeden 2.bölgeye atananların ilişiği en geç 20 haziran tarihinde, 2.bölgeden 1.bölgeye ve 2.bölgeden 2.bölgeye atananların ilişikleri en geç 5 temmuz tarihinde kesilecektir.

Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü, eşi öğretmen olan polislerin, öğretmen olan eşlerinin tayin istemesi halinde, tayinler sonuçlanana değin ilişiğinin kesilmemesini istedi.

Askerden muaf olan infaz koruma memuru olabilir mi?

Gözlük derecesinin yüksekliğinden dolayı askerlikten muaf olan, infaz koruma memuru olabilir mi?

Soru: Ben yaklaşık üç ay önce İKM olarak işe başladım tüm evraklarımı verip. Şöyle bir sorum olacak, ben askerlikten muafım ve bu muafiyet belgesini ve ayrıntılı raporu benden istediler dün bu raporu verdim. Bu durum benim memuriyetimi etkiler mi, bundan sonra süreç ne olur? Muaf olma nedenim gözlük derecemin yüksek olması. Bu raporu bana 2012 yılında verdiler, işe başlarken sağlam raporu aldım. bir sorun olmadı yardımcı olursanız sevinirim.

657'DE YER ALAN GENEL DÜZENLEME HÜKÜMLERİ

Cevap: Devlet memuriyetine ilişkin sağlık şartı 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde düzenlenmiştir. 48'inci maddenin 7 nolu bendinde yer alan düzenleme şu şekildedir:

İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Merkezi Yedek Kurası İle İlgili Esaslar

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Uzman Erbaş Olarak Çalışmış Olanlardan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımına İlişkin Kura ile Yedek Yerleştirme İlanı'nı yayınladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan ilanında:

Emniyetten 'kıyafet yönetmeliği' açıklaması

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında "emniyet birimlerinin isimlerinin değiştiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili, "Emniyet personelinin adı değişti" ve "Özel harekattaki personelin adı, Özel Harekat Barışı Destekleme ve Koruma Misyonlarında Görev Yapan Personel oldu. Bomba imha uzmanları ise Bomba İmha Uzmanı Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetlerinde Görevli Personel oldu" şeklinde yazılı ve görsel basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

PMYO giriş sınavı fiziksel yeterlilik parkuru ve sınav talimatı

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama

2017 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAV TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Askeri Mahkemelerin dosyalarına bakacak mahkemeler belirlendi

HSK 1. Dairesinin kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına bakacak mahkemeleri belirlemesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağını belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, TBMM tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 Nisan'daki halk oylaması sonucu yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Karara göre, HSK 1. Dairesince, ilgili kanunun 17. maddesinin (E) fıkrası hükmü gereğince faaliyetlerine son verilip kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağının belirlenmesi konusu görüşüldü.

Eşleşen İçerik

..