PMYO Mezunlarının zorunlu hizmet süresi kaç yıl?

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerden mezun olup aday memur olarak atananlara 6 yıl mecburi hizmet şartı getirildi.

Yapılan değişiklikte, eğitim saatleri, evci izni, gece yatsı izni, evlenme yasağı, PMYO'dan ayrılma dilekçesi verme ve mecburi hizmet sürelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler,aşağıda büyük harflerle gösterilmiştir.

PMYO'DA DERSLER BİRLEŞTİRİLER DE YAPILABİLECEK
10 DAKİKA OLAN DERS ARASI 15 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Madde 8 - (1) Yüksekokullarda haftada en çok yirmi sekiz saat ders yapılır. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir. Günlük zaman çizelgesi yüksekokul müdürünün onayı ile yürütülür. Ders dışı zamanlar, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, günübirlik izin, araştırma, inceleme gezileri, konferans, seminer veya diğer eğitici çalışmalara ayrılır.

DEVAMSIZLIĞA DAHİL EDİLMEYECEK SÜRELER BELİRLENDİ

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

"(6) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Yüksekokullarınca Emniyet Teşkilatını veya Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Yüksekokullarına yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile Yüksekokul içinde nöbet geçen süreler dikkate alınmaz."

2. DERECEDEN KAN HISIMLARI İÇİN DE EVCİ İZNİ VERİLEBİLECEK
EVCİ İZNİ YÜKSEKOKULUN SINIRINDAKİ İL/İLÇELERDE İKAMET EDENLER AKRABALAR İÇİN DE VERİLECEK

Madde 11- c) Evci izni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, yüksekokulun bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği yüksekokul müdürlüğü tarafından araştırılıp tespit edilen öğrenciye eğitim öğretim yılı boyunca Cuma akşamı ders bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, yüksekokulun bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak yüksekokul müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir.

GECE YATSI İZNİ DE VERİLDİ

"g) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Yüksekokul Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur."

PMYO'DAN AYRILMA DİLEKÇESİ VERENLER DÖNEMEYECEK

Madde 12 - (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle Yüksekokuldan ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

BU FIKRA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI...
BUNA GÖRE POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE DE KAYIT YAPTIRANLAR DA ÇIKMIŞ SAYILACAK

(9) Yüksekokul öğrencileri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınavını kazanıp kayıt yaptırmaları halinde, yüksekokuldan çıkma sayılmaz. Bu öğrencilerin mecburi hizmet ve tazminat hükümleri saklı kalmak şartıyla ilişikleri Başkan onayı ile kesilir ve dosyaları Güvenlik Bilimleri Fakültesine gönderilir.

PMYO'YU BİTİRENLERİN ADAY MEMUR OLARAK ATANMASINDA MEZUNİYET SIRALAMASI ESAS ALINACAK

(2) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması birinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Genel Müdürlük kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

6 YIL MECBURİ HİZMET ŞARTI GETİRİLDİ.
DAHA ÖNCE BU SÜRE HER ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN 2 YIL İDİ.

Yeni hüküm: Madde 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ikinci fıkrası hükümlerine göre atananlar altı yıl süre ile mecburi hizmet ile yükümlüdürler.

Eski hüküm: Madde 21 - (1) Yüksekokullarda ön lisans eğitimi yapanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler.

ÖĞRENCİLERİN EVLENME YASAĞI KALDIRILDI

Yeni hüküm: Madde 27- (1) Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili soruşturmalar Giriş Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden Yüksekokul Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir.

Eski hüküm: Madde 27 - (1) Öğrenciler, öğrencilikleri sırasında evlenemezler ve evlenme isteğinde bulunamazlar. Buna rağmen evlenen öğrencilerin ilişikleri, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile kesilir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Eşleşen İçerik

..